HOME OF TIE TIGER
 
HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก ศิรพงศ์ ศรีตุลานุกค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๒๐๑ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
      โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ...