HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.นครราชสีมา
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพล จำนวน ๑๐ คน รถบรรเทาสาธารณภัย รถบรรทุกเล็ก เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมท่อ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านคำทวด และบ้านร่มฟ้าคุรุสภา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ...