HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.นครราชสีมา
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พศิน สมบัติทวี เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพล จำนวน ๗ คน รถบรรเทาสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมท่อ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับกรอกกระสอบทราย จำนวน ๔๐๐ กระสอบ ณ บ้านร่มฟ้าคุรุสภา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ...