HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    รอง ผบ.บน.๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ชาวโคราชร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองพร้อมกันทั้งจังหวัด
 
         นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ชาวโคราชร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองพร้อมกันทั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ...