HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ร่วมจัดทำ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”
 
          พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมจัดทำ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” โดยจัดสร้างอาคารและติดตั้งโซล่าเซลล์ เครื่องกรองน้ำ ถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถังเพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพให้กับโรงเรียนบ้านหนองกกและประปาของหมู่บ้านหนองกก กิจกรรมประกอบด้วย การพบปะผู้นำชุมชน การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปล่อยปลาเพื่อเป็นอาหารแก่เด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน มอบผ้าห่ม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน การแสดงดนตรีของวงเหยี่ยวดำ และนำกำลังพลพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของกองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทศาสตร์ของรัฐบาลตามกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการรวมพลังทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ และโรงเรียนหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐