HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจำปี ๖๐
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกชมรมแม่บ้านกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สนามกีฬากองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ...