HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ คน
โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ...