HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์
 
          นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) แสดงพระธรรมเทศนาการบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...