HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...