HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในการนี้ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...