HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในการนี้ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...