HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
 
         นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) สวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙