HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๔ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
 
         นาวาอากาศโท อนันต์ สร้อยฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๒๕๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมจันทรุเบกษากองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...