HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.บน.๑
 
         นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๑ ทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ให้กับ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และบริเวณลานจอด บ.ข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙