HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   ผู้แทนผู้บริหารโรงแรมสีมาธานี ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า เข้าเยี่ยมคำนับและแสดงความยินดี ผบ.บน.๑
 
          นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับผู้แทนผู้บริหารโรงแรมสีมาธานี ห้างสรรพสินคลังพลาซ่า ในการเข้าเยี่ยมคำนับและแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน ๑ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...