HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   ผบ.บน.๑ เยี่ยมคำนับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เข้าเยี่ยมคำนับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน ๑ ณ สำนักงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...