HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  รอง ผบ.บน.๑ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”
 
         นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการและกำลังพลจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ จำนวน ๕๕ นาย พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา เพื่อพัฒนาเมือง ให้เป็นเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ถนนราชดำเนิน บริเวณคลองน้ำรอบคูเมือง แยกคลังพลาซ่าถึงหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...