HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
 
         นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๑
โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...