HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑
เยี่ยมคำนับ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พันตำรวจเอก อรุษ คำตุ้ย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง ณ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา และพลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...