HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตฯ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสารสิน ตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...