HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ จำนวน ๙ คน
โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...