HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ประธานสโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 
        นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คุณ วันเพ็ญ สุวัฒโนดม ประธานสโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะฯ และ เรืออากาศโท อนันต์ บุญทา
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๑
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...