HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และอธิบดีอัยการภาค ๓
 
       นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑
และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เยี่ยมคำนับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและ นายกิตินันท์ เจริญสุข อธิบดีอัยการ
ภาค ๓ ณ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑...