HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 
       นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารหอประชุม ๗๐ ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑...