HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะฯ และนายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการกองบิน ๑ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
         โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...