HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบิน ๑
 
        นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบิน ๑ พร้อมทั้งอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศให้แก่ทหารกองประจำการที่พ้นการปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...