HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   พิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาผู้บังคับการกองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย อดีตผู้บังคับการกองบิน ๑ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาให้กับ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ท่านใหม่
โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...