HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ และสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง กองบิน ๑
 
        พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการ และสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...