HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี ๖๒ รวมทั้งแนวทางการพัฒนากองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมชี้แจงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี ๖๒ รวมทั้งแนวทางการพัฒนากองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์
รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...