HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
    ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพของชาวกองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพของชาวกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการร่วมในพิธี ฯ ณ บริเวณเขตกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...