HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   องคมนตรีประชุม ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
        นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงการฯ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่อำเภอหนองบัวแดง อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว
        ในการนี้ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...