HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณาจารย์
และนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
 
        นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ จำนวน ๑๒๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ และนำชมอากาศยาน บ.ข.๑๙/ก สมรรถนะของยุทโธปกรณ์ ตลอดจนสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...