HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   กองบิน ๑ จัดพิธีเทิดพระเกียรติ มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ทอ.
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริ ของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ทอ. เนื่องในวัน "พระบิดาฝนหลวง" โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝนหลวง ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...