HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.ทอ. เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑
 
         พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบิน ๑ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณยุพดี เมืองน้อย ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙