HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-120 (AMRAAM)
 
        นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาอาวุธนำวิถี AIM-120 (AMRAAM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...