HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
ผู้บังคับบัญชาของกองบิน ๑ : นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑
   ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางปฏิบัติราชการ กองทัพภาคที่ ๒
 
        พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพบก เดินทางโดยอากาศยานกองทัพบกมาลงที่สนามบินกองบิน ๑ เพื่อปฏิบัติราชการ ณ กองทัพภาคที่ ๒ ในการนี้ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ และนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ สนามบินกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...