HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   ผบ.บน.๑ ส่งมอบข้าวสารที่รับซื้อจากเกษตรชาวนาให้แก่โรงทานกองทัพอากาศ
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ส่งมอบข้าวสารที่รับซื้อจากเกษตรชาวนา จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ส่งมอบให้แก่โรงทานกองทัพอากาศ เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...