HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   บน.๑ สนับสนุนสถานที่จัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกรชาวนา มาจำหน่ายในพื้นที่ของ บน.๑ ฟรี
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนสถานที่จัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกรชาวนา มาจำหน่ายในพื้นที่ของ บน.๑ ฟรี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.กองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...