HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ รับซื้อข้าวสารช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
 
        นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นตัวแทนรับซื้อข้าวสารจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรโดยตรง (ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง) จำนวน ๕ ตัน เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ และช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ณ บริเวณโรงสีข้าวกองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...