HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย อ.ประทาย
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ และคณะฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย และนายสงวน นามนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ให้การต้อนรับ ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...