HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   โครงการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรชาวนา
 
        นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรชาวนา ตามนโนบายรัฐบาล และกองทัพอากาศให้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บ้านน้ำฉ่าสายชล อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...