HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของกำลังพลกองบิน ๑ ทุกบ่ายวันพุธ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ ณ สนามหน้าโรงพละ กองบิน ๑
 
 
 
   กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ของกำลังพลกองบิน ๑ ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
โดยใช้เส้นทางภายในกองบิน ๑ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
   
 
   WHO ชื่นชมไทย ออกนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ จนท.รัฐ ยกเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่น ด้านรัฐบาลยกร่างแผนกิจกรรมทางกายชาติ 5 ยกกำลัง 3 ตั้งเป้า 5 ปี คนไทยออกกำลังกายเพิ่ม 75% ลดความเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรัง
      รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.30 น.และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่และระยะเวลาที่สะดวก โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยืน นั่ง เดินระยะสั้น เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่ง แอโรบิค หรือเล่นกีฬาทุกชนิด