HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...