HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมกิจการ บน.๑
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ จำนวน ๓๕๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ ต่อจากนั้นนำชม สมรรถนะของยุทโธปกรณ์ การสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...