HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๗ และนักเรียนนายทหารหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
 
        นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๗ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๗๗ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ และนำชมอากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...