HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับกองบิน ๑
ประชาสัมพันธ์
แนะนำหน่วยงาน
บริการข้อมูล
 
 
 
   ผบ.บน.๑ เป็นประธานร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๐ รูป
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ วัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...