HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ประสบอุทกภัย ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา เร่งเกี่ยวข้าวในนาที่มีน้ำท่วมสูงกว่า ๑ เมตร และเนื่องจากเมื่อคืนรถขนข้าวเปลือกของเกษตรกรได้ประสบอุบัติเหตุตกคลองน้ำขณะขนย้าย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ได้นำกำลังพลเข้าช่วยนำข้าวขึ้นมาจากน้ำได้จำนวน ๒.๕ ตัน แล้วนำมาตากบริเวณลานอเนกประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...