HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
 
        ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา อำเภอประทาย ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มาเป็นเวลา ๕ วันแล้ว แต่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังไม่ลดทำให้ข้าวในนาเริ่มเน่าแล้วในบางส่วน
        ดังนั้น นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่จึงมอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลเร่งเกี่ยวข้าวในส่วนที่เหลือที่ยังไม่เน่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาให้ได้มากที่สุด โดยช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๓ รายพื้นที่ทั้งหมด ๙ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๕ ไร่ ๑ งาน วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๓ รายพื้นที่ทั้งหมด ๒๓ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๒ไร่ ๒ งาน วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๒ รายพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๔ ไร่ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๓ รายพื้นที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๒ ไร่ ช่วยขนข้าวเปลือกขึ้นจากน้ำได้จำนวน ๒.๕ ตัน วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๒ รายพื้นที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๓ ไร่ รวมพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวได้ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ขนข้าวเปลือกขึ้นจากน้ำ ๒.๕ ตัน ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...