HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือประชาชน อ.ประทาย
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลเร่งช่วยเกษตรกรชาวนาเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่า ถึงแม้ว่าระดับน้ำในนาจะลดลงแต่เหล่าทหารอากาศจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เร่งเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่าอย่างสุดความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาให้ได้มากที่สุด โดยช่วยเหลือได้จำนวน ๑ รายได้แก่ นางปุ่น นามนนท์ ช่วยเกี่ยวได้ ๑ ไร่ ๒ งาน ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...