HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ณ ต.โคกกลาง อ.ประทาย
 
       นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลเร่งช่วยเกษตรกรชาวนาเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่า ถึงแม้ว่าระดับน้ำในนาจะลดลง
แต่เหล่าทหารอากาศจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เร่งเกี่ยวข้าวในส่วนที่ยังไม่เน่าอย่างสุดความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาให้ได้มากที่สุด โดยช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๓ รายพื้นที่ทั้งหมด ๙ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๕ ไร่ ๓ งาน ...

  วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๓ ราย พื้นที่ทั้งหมด ๒๓ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๒ ไร่ ๒ งาน
  วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๒ ราย พื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๔ ไร่
  วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๓ ราย พื้นที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๒ ไร่ ช่วยขนข้าวเปลือกขึ้นจากน้ำได้จำนวน ๒.๕ ตัน
  วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๒ ราย พื้นที่ทั้งหมด   ๘ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๓ ไร่
  วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๒ ราย พื้นที่ทั้งหมด ๒๖ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๓ ไร่
  วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๑ ราย พื้นที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้ ๑ ไร่ ๒ งาน
  วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ ช่วยได้จำนวน ๑ ราย พื้นที่ทั้งหมด   ๓ ไร่ ช่วยเกี่ยวได้  ๒ งาน

       รวมพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวได้ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ขนข้าวเปลือกขึ้นจากน้ำ ๒.๕ ตัน ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...