HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   โครงการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือกระดูกสันหลังของชาติ กองบิน ๑ จัดกิจกรรมขนส่ง และจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวจากเกษตรกรโดยตรง
 
        นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ พร้อมรถบรรทุกจำนวน ๑ คัน รับข้าวสารจากจากสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย มาจำหน่ายบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง และเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายข้าวอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ...